CAD/CAM Ontwerp bij APM Engineering

Bij APM Engineering strekt het toepassingsgebied van CAD/CAM-ontwerp zich breed uit.

Met behulp van 3D Fusion ontwerpen we installaties en reserveonderdelen, bedenken we aanpassingen aan productiemachines en stellen we CNC-draai- en freesprogramma’s op. Dankzij 3D Fusion worden de prototypes al in een vroeg stadium van het ontwerpproces bijna tastbaar.

In het 2D CAD-programma SeeElectrical ontwerpen we machinebesturingen en genereren we elektroschema’s. Na voltooiing wordt de nieuwe machinebesturing geleverd met een complete set (pdf-) en digitale tekeningen, inclusief eventuele kabellijsten, componentenlijsten, grafische klemmenstroken, etc. We bieden ook ontwerp- en tekendiensten voor machinebouwers en bedrijven die zelf niet over voldoende kennis of mogelijkheden beschikken op dit gebied.

contact