Projectmanagement

Technische (productie-) aanpassingen met eventuele bouwkundige uitdagingen, vragen om de juiste begeleiding binnen uw bedrijf. Niet iedereen is dagelijks bezig met de samenkomst van diverse technieken zoals constructiewerk, bouwkunde, elektrotechniek en besturingstechniek.

Regelmatig overleg en korte communicatielijnen zijn noodzakelijk om slagvaardig te werk te gaan, als we spreken over projectmanagement. Aan de voorkant het beoogd doel vastleggen, de weg erna toe plannen en randvoorwaardelijke zaken opstarten. Met het projectteam werken aan het vastgestelde einddoel, waarbij kansen gepakt worden en tegenslagen gezien worden als een uitdaging om nog beter te worden! 

Zijdelings wordt er scherp gekeken naar Arbo en CE zaken om het geheel na oplevering veilig in gebruik te kunnen nemen. Uw personeel verdient een installatie die veilig is, geprogrammeerd is vanuit de eenvoud en waarbij de operators geschoold zijn voor de taak die hen toebedeeld is. Hoofddoel aan het einde van het project is het leveren van kwaliteit, voor u en door ons; daar staat APM Engineering voor!